Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky 

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen "VOP" ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží  mezi společností Jan Cenek (dále jen "prodávající" ) a jejími obchodními partnery ( dále jen "kupující" ).

 

Prodávající

Kupžárovky s.r.o., Sekaninova 64, Praha 2, 12800, IČ:  06157912, DIČ: CZ06157912

Kupující

Koncový uživatel - při zahájení obchodních vztahů, předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č.513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží ( sdělení jména a adresy dodání ).

III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.autozarovky.cz : 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

 

IV. Ceníky

 Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou platné pouze při objednávce přes Internet, emailem nebo telefonicky.

 

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / emailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn kupujícímu měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

•   prostřednictvím elektronického obchodu na www.autozarovky.cz ( dále jen "eshop" ) 
•   elektronickou poštou na adrese info@autozarovky.cz
•   telefonicky +420
727 800 069

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou ( email ) a uvést následující údaje:
•   úplné jméno kupujícího
•   kód a název zboží dle ceníku
•   jednotkovou cenu
•   dodací adresu, včetně telefonického kontaktu
•   všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Přijaté objednávky jsou závazné.

 

VI. Odstoupení od smlouvy
V souladu se Zákonem č.367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal a bylo mu doručeno . Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

a)   Odeslat dopis ( nejlépe emailem na adresu info@autozarovky.cz ) S textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. ( číslo daňového dokladu ) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: .........................." Datum a podpis.

b)   Zboží doručit na adresu prodávajícího (Autozarovky.cz, Sekaninova 64, 12800, Praha 2) spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c)   Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být s ORIGINÁLEM dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d)   Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na:
      I)   dodávku zboží nebo služeb, jejich cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
      II)  dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době dodávky skladem
     
     III ) na zboží pořízené na splátky.

e)   Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

f)   V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

V případě nepřevzetí potvrzené objednávky zboží si provozovatel vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.

 

VII. Informace o produktech

Informace o produktech v eshopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

 

VIII. Platební podmínky

•   na dobírku při doručení zboží ( hotovost přebírá od zákazníka přepravce )
•   v hotovosti při osobním odběru

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Vlastnictví k prodáváným věcem přechází na kupujícího zaplacením zboží, připsáním kupní ceny na účet prodávajícího. Zboží je schváleno k prodeji příslušnými státními orgány ČR na území ČR.

 

 IX. Dodací podmínky

zasílání přepravní službou - Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou České pošty nebo DPD.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice ) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu info@autozarovky.cz  sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu. Pokud je kupující převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Prodávající, že v případě, že se kupující rozhodne odeslat své zboží na jakoukoliv adresu mimo ČR nezodpovídá za to, zda v tomto místě je zboží schváleno k prodeji a zaregistrováno. Prodávající pouze odešle dle dispozic majitele zboží - kupujícího, toto zboží a to způsobem, jenž si kupující zvolí a zaplatí.

 

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

 

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2005 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin.